Кратко за Симпозиума Седем Рилски езера
 
Българските духовни учения в съзвучие със световните“
хижа Рилски езера, новата хижа
Време на провеждане – месец август, между 17-22 август


Каква е целта на нашия международен симпозиум Седем Рилски езера!
Да се покаже връзката между Българските духовни учения от една страна и световните духовни учения, да се направи паралел между световните духовни движения и българските, да се изследват връзките между тях и се проучи с какво българските духовни учения допринасят за световните.
Да се изясни връзката между духовното и материалното, невъзможността им за съществуване поотделно на земята, и на тази основа да се работи под флага на Научно-практическата школа на Учението на Беинса Дуно, известен като Петър Дънов или Учителя.
Като част от Научно практическата школа на Беинса Дуно – Учителя, Симпозиум Седем Рилски езера има за задача да подготви бъдещата площадка за координиране на новите приложни идеи по пътя към Шестата коренна раса.
Накратко,Симпозиумът работи за провеждането на Новите ценностни модели по пътя към бъдещето -в последните години – нови ценностни модели по пътя на провеждане на Квантовия преход.
Основно направление на Симпозиума са безспорно идеите свързани с Учението и научно практическата школа на Учителя Беинса Дуно, както и най-вече с Педагогическата школа. Новата педагогика! Редом до новата педагогика обаче седят и новите технологии, иновативните идеи свързани с новото в икономиката и социологията.
В условията на прехода 2000-2012–2014 година, симпозиум Седем Рилски езера ще продължава да устоява своите цели и задачи като се опитва максимално да координира усилията на оригинално мислещи учени, хора на изкуството, последователи на духовни школи водещи към бъдещето.
История на провеждането на симпозиума.
Учредената през 1996 година Културна Асоциация Беинса Дуно започва провеждането на симпозиума през 1996 година на новата хижа спазвайки повелята, че трябва да се провежда форум за координиране на новите идеи по пътя към Шестата раса. Тоест, веднаж в годината да има къде да се съберат и обменят идеи за нови проекти и дейности.
През 1998 година към Културната асоциация се присъединява Добруващо Единение на Народите - ДЕН. В следващите години 2012 година, редом с Културната Асоциация и Единение ДЕН се присъединяват и други организации, като Билкария, основана от Емил Елазов, кооперация Розова зора и други.
Започвайки дейност през 1996 година симпозиумът вече 16 години съществува и се разширява като обхват и нови лектори. В бъдеще и следващите години той все повече се прицелва в понятието да бъде Арена на ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ВОДЕЩИ КЪМ ШЕСТА РАСА. Идеите могат да бъдат както хуманитарни, социологически, така и свързани с новите технологии.
В сегашно време ГЛАВНА ЗАДАЧА НА СИМПОЗИУМА е: Да се превърне в симпозиум на Школата на Учителя слезнала при народа и редовите учени на интелектуалния и културен живот на нацията.
 
Учителя дава своето Учение на група свои последователи, за да може те да го предадат на българския народ, а той от своя страна да го предаде на другите народи.
В този смисъл Симпозиумът е симпозиум на Школата на Беинса Дуно при народа вече слезнала и даваща там резултат. Иновативни идеи са полето на работата, което поле ще се разпростира както върху официалната площадка на провеждане на лекциите на новата хижа, така и Пето езеро с своята огромна поляна – координационна площадка, място за срещи от различни континенти и планети.
 
Целта е Учението на Учителя да не остава само Учение следвано от дадена организация или тесен или широк кръг от последователи, а преди всичко цялостно Учението да слезе при народа, при българския народ. В този смисъл идеята е организацията да добива все по-голямо разширение и да се разширява в посока многостранност - едностранното и двустраното организиране на симпозиума. Да се разширява кръга на неговите организатори и съорганизатори, като се назначава всяка една година за следващата РАБОТЕН СЪВЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЛЕДВАЩИЯ СИМПОЗИУМ. Всеки новопоявил се лектор представя експозе с предложение на своята тема пред организаторите на симпозиума. С ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИТЕ, ВСЕКИ НОВОПОСТЪПИЛ ЛЕКТОР СЕ УТВЪРЖДАВА ЧРЕЗ СВОЯТА РАБОТА В ПОЛЕТО НА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА УЧИТЕЛЯ, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА РАБОТА – НЕВИДИМО.
Направления на симпозиума:
Приложна езотерика, нови направления в съвременната наука и технологии, лекциите на проф.Живко Желев и опита да се покаже, че Учението на Беинса Дуно има приложен характер.
 
Проектът Билкария, съвременна фитотерапия, лимецът като култура, философия и бъдеще, ирисова диагностика, езикът на билките, Емил Елмазов
 
Изследвания в полето на езотериката, богомилството, паневритмията, историята на Бялото братство, Христо Маджаров
 
Българска езотерика и влиянието и върху съседни духовни движения, Мистиката на Тракия, Галя Маджарова
 
Орфизъм, Орфей и азбуката, Никола Гигов
 
Древна българска история, траки, книгите на д-р Ганчо Ценов, Здравко Даскалов, напуснал ни от този свят
 
Тракийската Атлантида, история на Тракия, Европа и траките, какво са допринесли българите за Европа, Йордан Детев
 
Алтернативна икономика, лихвата, история и същност като рак на обществото, необходимост от поземлена реформа, бартерни сделки, родови имения, екоземеделие, пермакултура, учението на Силвио Гезел за естествен икономически порядък, Владимир Богданов
 
Слънчева енергия, френелова оптика, нов тип фотоволтаици, доц.Емил Минев
 
Педагогика на бъдещето, Новата педагогика, приложни аспекти, Надка Иванова
 
Древни писмена, българският език, най-старият език на планетата, древна бъгарска символика, Христо Танев
 
Глаголицата, история на глаголицата, археометрия, Таньо Танев
 
Връзките с Русия и руската култура, ведрусите, ученията на Анастасия, Рьорих, Квантовият преход и природните феномени, Тодор Ялъмов
 
Шестата раса- реалност на днешният ден в Русия, Ефим Кушнер
 
Музиката – от Йоан Кукузел до музиката на Беинса Дуно, Таня Христова
 
Практически уроци по окултно пеене, Огнян Николов, напуснал ни от този свят тази година
 
Водата, символика, паневритмия, сакрална геометрия, Саша Тодорова
 
Паневритмия, практикуване със съзнание, Ина Дойнова
 
Научно-практическа школа на Учителите от Школата на Христос – Пътят на човека, Добродетели, Новото светоусещане, Радея
 
Музиката на Учителя, отвореният характер на музикалната школа, Петър и Божанка Ганеви – концертните изпълнения на Петър и Божанка Ганеви
 
История на Всемирното Бяло братство, Константин Златев
 
Нови направления: Въздушни съоръжения на бъдещето, мениджмент на района Седем рилски езера и опазване на околната среда, Екзополитика
 
Хомеопатията в светлината на Учението на Всемирното Бяло братство, Геновева Георгиева
 
Предложения за подобряване работата на симпозиума и структурата на неговото управление са добре дошли!
 
 
 
Начало