КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ БЕИНСА ДУНО

Културната асоциация Беинса Дуно, е учредена на 1 май 1995 г.. На учредителното събрание са присъствали 12 души, като решението е да се създаде асоциация, която да спомогне за:
 • разпространяването Просвета на българска духовна култура и приноса й за световната култура.
 • да разпространява и популяризира българско духовно и културно наследство в чужбина.
 • да ускори разпространението на Словото на Българският Учител - Беинса Дуно.
 • да създаде площадка за издаване и разпространение на нови ценностни модели, подготвящи прехода към Новата култура.
 • Уставът на асоциацията е приет на учредително събрание проведено в София на 1 май 1995 г. На 5 юли 1996 г. Културната асоциация получава съдебна регистрация. По настоящем Културната асоциация има статут на производствена структура и може да изпълнява ролята на производствена площадка за създаване на нови ценностни модели под формата на книги, CD-ROM, аудио и видео касети.
  Асоциацията не случайно носи името на духа Беинса Дуно, тъй като е ориентирана към бъдещето. Нейният знак е изработен от художника Апостол Апостолов.
  Културната асоциация е преди всичко една пулсираща работна площадка, която се развива в бъдещето. Единственият критерии за участия и асоцииране в нея, това е:
 • Работата която има да се извърши за разпространението на Учението , завещано на българите от Петър Дънов - Учителя
 • Работата по подготовката на прехода към Новата култура.
 • По настоящем председател на Културната Асоциация, като един от нейните учредители е Стефан Калайджиев, заместник председател Никола Нанков, Ангел Андреев изпълнителен директор.